PRIVACYVERKLARING - SCHAKEL HOLDING BV - WWW.STERKINSAMENWERKING.NL


Deze privacyverklaring is van:


Schakel Holding BV
Gevestigd aan de Stadionweg 70c, 6225 XR te Maastricht.

Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe persoonsgegevens worden verwerkt binnen www.sterkinsamenwerking.nl, de initiële community (hierna ‘de community’) van Schakel BV (hierna ‘wij’) waarbinnen organisaties kunnen schakelen over vraag en aanbod met betrekking tot 4 specifieke onderwerpen, ook wel disciplines genoemd: (1) mens, (2) kennis, (3) middel en (4) opleiding en trainingen.

Wij beschermen jouw privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat je gegevens goed worden beveiligd maar ook dat je duidelijk inzicht hebt in wat wij met jouw gegevens doen.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dat zit op basis van een aantal vragen die worden beantwoord:

 1. Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt en waarvoor worden deze gebruikt?
 2. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
 3. Op basis van welke rechtsgrond worden mijn gegevens verwerkt?
 4. Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
 5. Welke maatregelen zijn getroffen om mijn gegevens te beschermen?
 6. Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?
 7. Bij wie kan ik terecht met klachten of vragen over hoe wij met je privacy omgaan?


Welke persoonsgegevens worden bij gebruik van de community verwerkt?


Van gebruikers van de community worden verschillende sets aan persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

Om te kunnen inloggen op de community:
Om veilig gebruik te kunnen maken van de community dienen minimaal de volgende persoonsgegevens te worden verwerk (gegevens basisset):

 • Naam
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam en wachtwoord *

* Let op, je maakt zelf je wachtwoord aan. Wij hebben geen toegang tot jouw wachtwoord. Je ons dus ook niet contacteren om je wachtwoord op te vragen. Indien je wachtwoord vergeet of verliest dien je zelf een nieuw wachtwoord aan te maken.

Hoofddoel van de community: Samenbrengen van vraag & aanbod.
Om vraag en aanbod van deelnemende organisaties met betrekking tot de 4 disciplines (mens, kennis, middel en opleiding) samen te brengen en om de ‘match’ te optimaliseren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Functie
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Organisatie waaraan de gebruiker verbonden is
 • Interesse in functies
 • Ontwikkelingswensen/behoeften
 • CV

Ondersteunen van een kwalitatief goed schakelproces:
De medewerkers van het Schakelteam ondersteunen het schakel proces, bewaken de content zorgen ervoor bij het contact leggen en het afstemmen de (privacy)spelregels bewaakt worden.
Zo wordt je als gebruiker alleen in contact gebracht met een persoon van een andere deelnemende organisatie als je daarmee instemt. Het contact met gebruikers van andere deelnemende organisaties vindt in eerste instantie altijd plaats op basis van de standaard chat-functionaliteit binnen de community. Ook kan met wederzijds goedvinden telefonisch contact worden gelegd. Daarbij worden de volgende persoons verwerkt (uitgewisseld):

 • Naam
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Onderwerp vraag en aanbod en de rol die je hier als gebruiker in zou kunnen spelen.

Cookies: Websites kunnen gebruik maken van de volgende soorten cookies:

  • Functionele:(Mag aangevinkt staan)
Functionele cookies zorgen voor een goede werking van de website. Bijvoorbeeld:
   • De browserinstellingen van bezoekers worden opgeslagen. Op deze manier hebben bezoekers een optimale weergave van de website op hun scherm;
   • De mogelijkheid voor bezoekers om hun inloggegevens op te slaan, zodat bepaalde instellingen en voorkeuren niet steeds opnieuw moeten worden herhaald;
   • Om de belasting van de website gelijkmatig te verdelen, blijft de website zo functioneel en bereikbaar;
   • Om potentiële problemen of misbruik op de website te ontdekken.

  o Analytische:
De analytische cookies verzamelen statistieken over het gebruik van de website door bezoekers. Deze statistieken geven meer inzicht in hoe vaak de website wordt bezocht en waar verbetering nodig is. Dit om een optimale gebruikerservaring te garanderen. Bijvoorbeeld:
   • Technische kenmerken van bezoekers zoals de gebruikte browser, de resolutie van het scherm en het gebruikte apparaat;
   • Vanaf welke pagina de bezoeker de website heeft bereikt;
   • Hoe lang en wanneer de website door een bezoeker wordt bezocht;
   • Welke pagina's worden bezocht;
Deze analytische cookies worden gebruikt om de bezoekers bij te houden. Bovendien worden ze gebruikt om de duur per bezoek te meten en om de volgorde te bepalen waarin bezoekers door de website navigeren.

  o Social media:
Social media cookies zijn cookies die de functionaliteit van de social media pagina's mogelijk maken. Op de website zijn knoppen opgenomen om webpagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en YouTube.
Deze knoppen werken door middel van stukjes code die respectievelijk zijn afgeleid van Facebook en Twitter zelf. Via deze code worden cookies geplaatst. De website-eigenaar heeft geen invloed op deze codering. Bezoekers moeten het privacybeleid van de relevante website lezen (die mogelijk regelmatig wordt gewijzigd) om te zien wat ze doen met de (persoonlijke) gegevens die met deze cookies worden verzameld.

  o Reclame:
Reclame cookies worden op de website die wordt bezocht geplaatst en ook op de websites van derden. Deze cookies worden geplaatst, op basis van het surf-, zoek- en koopgedrag van de bezoekers, zodat de website-eigenaar relevante en persoonlijke advertenties kan aanbieden. De reclame cookie houdt bij of bezoekers de advertentie hebben gezien, hoe vaak ze de advertentie hebben gezien en hoe vaak ze op de advertentie hebben geklikt. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat bezoekers de advertentie opnieuw zien.

Cookie instellingen en uitleg voor sterkinsamenwerking.nl omschrijven n.a.v. de bovenstaande opties. Analytische cookies mogen ook standaard aangevinkt staan (opt-out) als deze zijn geanonimiseerd.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?


Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld waarna je gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke bewaartermijn voor geldt, uit onze systemen worden verwijderd of geanonimiseerd.

Gebruikersgegevens uit de basisset worden bewaard zolang je lid bent van de community. Indien je voor een periode van 7 jaar niet inlogt worden je gegevens geanonimiseerd.

Indien je je uitschrijft als gebruiker voor de community worden je gegevens na 6 maanden geanonimiseerd.
Let op: Ben je lid van meerdere communities en schrijf je je alleen uit bij deze community dan blijven de basisgegevens, zoals in deze privacyverklaring omschreven, bewaard. Deze gegevens zijn namelijk nog nodig om als gebruiker deel te kunnen nemen aan andere communities waarvan je nog wel lid bent.

Op basis van welke rechtsgrond worden mijn gegevens verwerk?


Als je deelneemt aan de community ga je een gebruikersovereenkomst aan. De gegevens binnen de community worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst, artikel 6, lid b, Algemene verordening gegevensbescherming.
Het uitwisselen van informatie over onderwerpen met deelnemende organisaties en gebruikers binnen de community is het hoofddoel waarvoor gegevens binnen de community worden verwerkt. Deze gegevensuitwisseling valt dan ook onder de overeenkomst.

Nieuwsbrieven en updates over algemene zaken, die geen onderdeel zijn van de ‘4 disciplines’, worden enkel verstuurd op basis van jouw toestemming, artikel 6, lid a, Algemene verordening gegevensbescherming.
Het uitschrijven voor dergelijke informatieve e-mails gaat eenvoudig door te klikken op de ‘uitschrijf-link’ onder aan iedere e-mail.

Worden mijn gegevens met andere partijen gedeeld?


Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstreken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of met de organisatie die je vertegenwoordig of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens mogelijk verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven in deze verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Wij verwerken je gegevens niet buiten de EER.

Welke maatregelen zijn getroffen om mijn gegevens te beschermen?


Wij doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met je persoonsgegevens tegen te gaan. Wij implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van je rechten.

 • Alle middelen en systemen die binnen de community worden ingezet bij het verwerken van je persoonsgegevens zijn zo ingericht dat je privacy optimaal wordt gewaarborgd. De beveiliging van je gegevens begint al op het moment dat je inlogt via de website.
 • Alle medewerkers die je persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met je gegevens om volgens vastgelegde processen.
 • Datalekken - Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van jouw gegevens dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben nemen we direct contact met je op.
 • De privacybeschermende maatregelen en processen zijn vastgelegd in ons privacybeleid en informatiebeveiligingsbeleid en onze functionaris voor de gegevensbescherming en onze security officer zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden gecontroleerd en aangepast waar nodig.
 • Ondanks alle maatregelen die wij hebben genomen om je gegevens te beschermen en je privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een Datalek ontstaat. Mocht je het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.

Hoe kan ik mij beroepen op mijn rechten en waar kan ik terecht met klachten?


Je kunt inzage of/en correctie vragen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je kunt je verzetten tegen deze verwerking, of waar de wet dit toestaat, een beperking van of zelfs algehele wissing van persoonsgegevens vragen. Verder kun je vragen dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, aan je worden overgedragen of aan een andere organisatie waar de wet dit als dusdanig voorschrijft.
Deze rechten kunt je uitoefenen door een brief of e-mail te sturen naar:

Post adres:
Schakel Communities BV
  Stadionweg 70c
  6225 XR Maastricht.


E-mail adres:
privacy@schakelbv.com

We beantwoorden je vraag of klacht altijd schriftelijk (via brief of e-mail) en zo spoedig mogelijk. Hierbij wordt een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. We brengen hiervoor geen kosten in rekening.
Is je vraag of klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kun je ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring


Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd dienen te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving, maar ook onze organisatie. Bij wijzigingen van de privacyverklaring informeren wij je hierover via de link: www.sterkinsamenwerking.nl, de omgeving via welke je ook inlogt in deze community.