PRIVACYVERKLARING - SCHAKEL COMMUNITIES BV - NETWERKSCHAKEL

Deze privacyverklaring is van:

Schakel Communities BV
Gevestigd aan de Meerssenerweg 166, 6222 AK te Maastricht.

Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe persoonsgegevens worden verwerkt binnen netwerkschakel.com de community (hierna afgekort als ‘het platform’) die door Schakel Communities BV (hierna ‘wij’) is aangemaakt voor organisaties die willen gebruiken maken van NetwerkSchakel. NetwerkSchakel helpt om concreet vraag en aanbod te verbinden binnen netwerken om zo mensen bij elkaar te brengen.

Wij beschermen jouw privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat je gegevens goed worden beveiligd maar ook dat je duidelijk inzicht hebt in wat wij met jouw gegevens doen.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dat zit op basis van een aantal vragen die worden beantwoord:

  1. Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt en waarvoor worden deze gebruikt?
  2. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
  3. Op basis van welke rechtsgrond worden mijn gegevens verwerkt?
  4. Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
  5. Welke maatregelen zijn getroffen om mijn gegevens te beschermen?
  6. Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?
  7. Bij wie kan ik terecht met klachten of vragen over hoe wij met je privacy omgaan?

Welke persoonsgegevens worden bij gebruik van het platform verwerkt?

Van gebruikers van het platform worden verschillende sets aan persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

Om te kunnen inloggen op het platform: Om veilig gebruik te kunnen maken van het platform dienen minimaal de volgende persoonsgegevens te worden verwerk (gegevens basisset):

* Let op, je maakt zelf je wachtwoord aan. Wij hebben geen toegang tot jouw wachtwoord. Je ons dus ook niet contacteren om je wachtwoord op te vragen. Indien je wachtwoord vergeet of verliest dien je zelf een nieuw wachtwoord aan te maken.

Om uitvoering te kunnen geven aan omschrijving van het hoofddoeleinde waarvoor de NetwerkSchakel van Schakel Communities BV wordt ingezet (“schakel” doel):


Om te kunnen schakelen tussen verschillende Communities (kamers) binnen netwerkschakel is het mogelijk je wordt gekoppeld aan een gebruiker van een andere Community (kamer). In dit geval zal dit ten alle tijden gebeuren in regie van de Communitybeheerder en met toestemming van de betrokken gebruikers. Dit zorgt ervoor de (privacy)spelregels bewaakt worden. Zo wordt je als gebruiker binnen een community alleen in contact gebracht met een gebruiker uit een andere community als je daarmee instemt. Het contact met gebruikers uit andere communities vindt in eerste instantie altijd plaats op basis van de standaard chat-functionaliteit binnen het platform. Daarbij worden de volgende persoons verwerkt (uitgewisseld):


Cookies: Websites kunnen gebruik maken van de volgende soorten cookies:

  o Functionele:(Mag aangevinkt staan)
Functionele cookies zorgen voor een goede werking van de website. Bijvoorbeeld:
   • De browserinstellingen van bezoekers worden opgeslagen. Op deze manier hebben bezoekers een optimale weergave van de website op hun scherm;
   • De mogelijkheid voor bezoekers om hun inloggegevens op te slaan, zodat bepaalde instellingen en voorkeuren niet steeds opnieuw moeten worden herhaald;
   • Om de belasting van de website gelijkmatig te verdelen, blijft de website zo functioneel en bereikbaar;
   • Om potentiële problemen of misbruik op de website te ontdekken.

  o Analytische:
De analytische cookies verzamelen statistieken over het gebruik van de website door bezoekers. Deze statistieken geven meer inzicht in hoe vaak de website wordt bezocht en waar verbetering nodig is. Dit om een optimale gebruikerservaring te garanderen. Bijvoorbeeld:
   • Technische kenmerken van bezoekers zoals de gebruikte browser, de resolutie van het scherm en het gebruikte apparaat;
   • Vanaf welke pagina de bezoeker de website heeft bereikt;
   • Hoe lang en wanneer de website door een bezoeker wordt bezocht;
   • Welke pagina's worden bezocht;
Deze analytische cookies worden gebruikt om de bezoekers bij te houden. Bovendien worden ze gebruikt om de duur per bezoek te meten en om de volgorde te bepalen waarin bezoekers door de website navigeren.

  o Social media:
Social media cookies zijn cookies die de functionaliteit van de social media pagina's mogelijk maken. Op de website zijn knoppen opgenomen om webpagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en YouTube.
Deze knoppen werken door middel van stukjes code die respectievelijk zijn afgeleid van Facebook en Twitter zelf. Via deze code worden cookies geplaatst. De website-eigenaar heeft geen invloed op deze codering. Bezoekers moeten het privacybeleid van de relevante website lezen (die mogelijk regelmatig wordt gewijzigd) om te zien wat ze doen met de (persoonlijke) gegevens die met deze cookies worden verzameld.

  o Reclame:
Reclame cookies worden op de website die wordt bezocht geplaatst en ook op de websites van derden. Deze cookies worden geplaatst, op basis van het surf-, zoek- en koopgedrag van de bezoekers, zodat de website-eigenaar relevante en persoonlijke advertenties kan aanbieden. De reclame cookie houdt bij of bezoekers de advertentie hebben gezien, hoe vaak ze de advertentie hebben gezien en hoe vaak ze op de advertentie hebben geklikt. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat bezoekers de advertentie opnieuw zien.

Cookie instellingen en uitleg voor netwerkschakel.com omschrijven n.a.v. de bovenstaande opties. Analytische cookies mogen ook standaard aangevinkt staan (opt-out) als deze zijn geanonimiseerd.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gebruikersgegevens uit de basisset worden bewaard zolang je lid bent van het platform. Let op: Indien je voor een periode van 7 jaar niet inlogt worden je gegevens geanonimiseerd.
Indien je je uitschrijft als gebruiker voor het platform worden je gegevens na 6 maanden geanonimiseerd.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld waarna je gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke bewaartermijn voor geldt, uit onze systemen worden verwijderd of geanonimiseerd.

Op basis van welke rechtsgrond worden mijn gegevens verwerk?

Als je deelneemt aan het platform ga je een gebruikersovereenkomst aan. De gegevens binnen het platform worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst, artikel 6, lid b, Algemene verordening gegevensbescherming.
Het uitwisselen van informatie over onderwerpen binnen het platform is het hoofddoel waarvoor gegevens binnen het platform worden verwerkt. Deze gegevensuitwisseling valt dan ook onder de overeenkomst.

Nieuwsbrieven en updates over algemene zaken, die geen onderdeel zijn van de platform onderwerpen, worden enkel verstuurd op basis van jouw toestemming, artikel 6, lid a, Algemene verordening gegevensbescherming.
Het uitschrijven voor dergelijke informatieve e-mails gaat eenvoudig door te klikken op de ‘uitschrijf-link’ onder aan iedere e-mail.

Worden mijn gegevens met andere partijen gedeeld?

Delen met ander communities binnen NetwerkSchakel - Om de kans op succes bij het samenbrengen van vraag en aanbod te vergroten kunnen communities ook gegevens met elkaar uitwisselen. Daarbij is iedere community altijd zelf verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens volgens de eisen die in dit kader worden gesteld.

Wettelijke verplichting - Wij delen je gegevens alleen met overheidsinstanties als de wet- en regelgeving hiertoe verplicht.

Geen verkoop aan derden - Wij verkopen je gegevens nooit aan derden

Verwerking buiten de EER - Wij verwerken je gegevens niet buiten de EER.

Welke maatregelen zijn getroffen om mijn gegevens te beschermen?

Wij doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met je persoonsgegevens tegen te gaan. Wij implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van je rechten.


Hoe kan ik mij beroepen op mijn rechten en waar kan ik terecht met klachten?

Je kunt inzage of/en correctie vragen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je kunt je verzetten tegen deze verwerking, of waar de wet dit toestaat, een beperking van of zelfs algehele wissing van persoonsgegevens vragen. Verder kun je vragen dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, aan je worden overgedragen of aan een andere organisatie waar de wet dit als dusdanig voorschrijft.

Deze rechten kunt je uitoefenen door een brief of e-mail te sturen naar:

Post adres:
Schakel Communities BV
  Meerssenerweg 166
  6222 AK Maastricht.

E-mail adres:
privacy@schakelbv.com

We beantwoorden je vraag of klacht altijd schriftelijk (via brief of e-mail) en zo spoedig mogelijk. Hierbij wordt een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. We brengen hiervoor geen kosten in rekening.
Is je vraag of klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kun je ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring

Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd dienen te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving, maar ook onze organisatie. Bij wijzigingen van de privacyverklaring informeren wij je hierover via de link: www.netwerkschakel.com, de omgeving via welke je ook inlogt in deze community.